municatie & events!

Coronavirus & evenementen

Het coronavirus heeft een enorme impact op de evenementenbranche. 

Kwispel organiseert evenementen, die 'coronaproof' zijn. Dit houdt in dat er alleen samen gewerkt wordt met leveranciers, die een protocol hebben en deze naleven. 

Leontine hanteert voor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten het protocol van Eventplatform. Samen met u als opdrachtgever, zal zij in kaart brengen wat het impact is voor het organiseren van bijvoorbeeld een congres, netwerkbijeenkomst of feest en worden diverse scenario's uitgewerkt. Hierbij is de 1,5 meter afstand regel leidend.

Eventplatform heeft een toolbox ontwikkeld met handreikingen, informatiematerialen en tips & trucs.

2020 en 2021 waren bijzondere jaren. En het zijn nog steeds roerige tijden met veel emotie, creativiteit, onzekerheid en doorzettingsvermogen.

Op 18 november 2021 mocht ik dan eindelijk de uitgestelde opening van het prachtige Plus Ultra II gebouw op de campus feestelijk openen in opdracht van Kadans Science Partner. Lees hier een leuk verslag van een opening, die in 6 dagen tijd van een geheel fysieke bijeenkomst werd omgezet naar een hybride event.